Единадесети европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика на 5 - 7 октомври 2023 г.

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография

Тазгодишното издание на Единадесетия европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика се проведе в периода 05-07.10.2023 г. в НДК гр. София в рамките на Българското председателство на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация. „Това е добра възможност за дискусии на високо ниво по теми, свързани със сближаването на равнищата на развитие на социалната икономика в страните от Източна и Западна Европа, насърчаването на партньорствата между отделни региони, развитието на социалните иновации и социални клъстери за подкрепа на сектора чрез публично финансиране“, подчерта министър Иванка Шалапатова на откриването на форума.

В изложението участваха над 50 социални предприятия, кооперации и неправителствени организации. В рамките на събитието се проведоха дискусии, свързани с мястото и ролята на социалната икономика, финансовите механизми за нейната устойчивост и подкрепата от държавата за развитието на сектора.

Всяка година форумът предоставя платформа за споделяне на добри практики и опит за осигуряване на достоен живот чрез заетост на най-уязвимите групи от обществото, запознава посетителите с продуктите произведени от хора със специфични способности, които влизат в българския дом.

По време на форума се проведе кръгла маса „Държавата в подкрепа на социалната и солидарна икономика“ и научно – практическа конференция „Съвременни измерения на социалната и солидарна икономика“.

По време на изложението се организира модно ревю, на което се демонстрираха предоставени от кооперациите и социалните предприятия модели и колекции облекла.