Мрежата D-WISE организира събитие на високо ниво относно заетостта и хората с увреждания в Мадрид

Фотография

На 11 декември 2023 г. мрежата D-WISE в която участва и НФРИ, проведе събитие на високо ниво относно заетостта и хората с увреждания в Hub Por Talento Digital на Фондация ONCE в Мадрид. Събитието започна с встъпителни бележки от Хавиер Гюмес (директор по международните въпроси на социалната група ONCE), който направи преглед на актуалното състояние на политиката на ЕС относно наемането на хора с увреждания.

Чрез онлайн връзка се включиха евродепутатите Алисия Хомс (S&D, ES), която разгледа въпроса за изключването на хората с увреждания при наемането на работа на хора с увреждания и  Роза Ферагът (ЕНП, ES), която отбеляза, че Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания трябва да бъде основният стълб, който да следва наемането на работа на хора с увреждания и представи своята гледна точка относно Европейската карта за инвалидност, по която е работила като докладчик в Европейския парламент. И двете подчертаха как Европейският пакет за заетост на хората с увреждания, въпреки че не е обвързващ, е много добра стъпка за включването на хората с увреждания на пазара на труда. Освен това Проучването на Европейската комисия за подобряване на заетостта на хората с увреждания чрез алтернативни модели на заетост, което ще бъде публикувано през първото тримесечие на 2024 г., е дългоочакван документ от институциите на ЕС.

След тяхното обръщение Сабина Лобато (директор по обучението и заетостта на Фондация ONCE) модерира кръгла маса с Алисия Гомез Кампос (генерален секретар на Европейската платформа за рехабилитация), Хайдн Хамерсли (координатор по социална политика в Европейския форум за хората с увреждания), Кристина Барето (директор от Техническия офис по европейските въпроси на социалната група ONCE) и Луис Сервиля (член на секретариата на D-WISE).

Луис Сервиля представи основните цели на Пакета за заетост на хора с увреждания, както и ключови резултати за мрежата D-WISE.  Кристина Барето, Алисия Гомес Кампос и Хайдн Хамерсли, подчертаха мястото на Пакета за заетост на хората с увреждания. Хайдн Хамерсли призова за по-добро прилагане на насоките за разумно приспособяване на работното място за хора с увреждания, вече включено в правото на ЕС от 2000 г.

Кристина Барето отбеляза, че Европейската карта за увреждания може да бъде ключова за пригодността за заетост на хората с увреждания, тъй като ще включва разпоредби, когато хората с увреждания искат да се преместят в друга държава-членка, за да работят. Алисия Гомес Кампос подчерта, че Планът за действие за социалната икономика, стартиран през 2021 г. от Европейската комисия, е ключов за сектора на алтернативните модели на заетост, тъй като установява рамка, която структурира начина, по който този сектор може да работи.

Хайдн Хамерсли заяви, че един от най-важните пробиви през 2023 г. е Директивата за докладване на корпоративната устойчивост, която ще гарантира, че предприятията в ЕС отчитат ясно за това как включват хората с увреждания. Това е нещо, което ще се изисква в рамките на целия Европейски съюз. Той заключи, че благодарение на това докладване социалните предприятия ще могат да споделят своята добавена стойност.