Онлайн панаир „Социални предприятия” на платформата на Balkan Fair Online - balkanfair.online

Фотография

НФРИ и МТСП организираха Онлайн панаир на социалните предприятия в дните 13-19 ноември 2023 г. на уеб платформата balkanfair.online под наименованието Онлайн панаир „Социални предприятия”. Дните на провеждане на събитието бяха избрани поради  обявената Световна седмица на предприемачеството в тези дни: https://nationaltoday.com/global-entrepreneurship-week/  GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK - November 13-19, 2023 - National Today

Предприятията от сектора на социалната икономика, участници в панаира успешно съчетават бизнес и социална кауза, като предоставят възможност на хора в неравностойно положение да намерят заетост и достойно заплащане за своя труд. Дейностите, извършвани от социалните предприятия са в разнообразни икономически дейности. 50 предприятия осигуряващи заетост на хора с увреждания участваха в изложението. Основната част от изложителите са от текстилната, хранително-вкусовата и преработваща промишленост, козметиката, арт изделия, туристически, консултантски, рекламни услуги и др. Изложителите представиха конфекция и трикотаж,  народни носии, спално бельо, обувки, мебели, изделия от дърво, пластмасови изделия, работни и униформени облекла продукти за хора със слухови проблеми, пластмасови изделия, хотелски консумативи и билкова козметика, био-продукти, градинска мебел, хартиени пликове, уеб-реклама и дизайн, туристически услуги; издателство; художествени и сувенирни стоки, приложно изкуство, разсад и саксийни цветя, ядки, стерелизирани плодово-зеленчукови консерви и др., както и услуги за хора с увреждания - арт-терапия и трудотерапия.

Организирането и провеждането на онлайн панаира за предприятията и кооперациите от социалната и солидарна икономика е целесъобразно, с оглед приноса за популяризиране дейността им пред обществеността и бизнес средите в страната, за разширяване на техните пазари, повишаване конкурентноспособността и успешната им адаптация към изискванията на европейския пазар.

Организирането на такива събития е целесъобразно и от гледна точка на социалния ефект, който имат за неравностойните групи работещи в тях, предоставяйки им нови възможности да се интегрират към обществото по най-подходящия за тях начин – чрез своя труд.

Повишаването на осведомеността и чувствителността към социалното предприемачество е важен етап към подобряване на живота на неравностойните групи на пазара на труда, засилване на толерантността между хората и изграждане на вътрешния социален капитал.