Практически семинар с международно участие: Институционална и правна основа на социалната икономика. Подкрепа на добрите практики от страна на институциите – международен опит и стандарти, 22 – 23 май 2012 г.

На 22 и 23 май се проведе международен практически семинар в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи в гр. Кремиковци по проект „Подкрепа на Министерството на труда и социалната политика на Република България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа”. Събитието бе открито от Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика на Р България. От страна на Националната федерация на работодателите на инвалиди участие взе председателя Е.Тодорова.

В семинара взеха участие представители на организации за и на хора с увреждания, НПО и частни партньори от социалната икономика, експерти от МТСП и други държавни институции, както и представители от научните среди. Целта на семинара бе обсъждане на националните и европейските правно-нормативни рамки за развитие на социалната икономика и в частност Националната концепция за социална икономика, изготвена през 2011г. Специален гости бяха и г-н Кирил Николов- представител на Европейската комисия - ГД „Предприемачество и индустрия”, г-н Джозепе Силвестрис, представител на Агенцията за регионално развитие на Емиля-Романя, Италия и Роберто ди Мелио- главен специалист по местно развитие и социална икономика от МОТ, Женева.

По време на срещата бяха представени институциите в подкрепа на социалното предприемачество и икономика, и дискутирани добри практики и инициативи на национално и международно ниво.

В рамките на семинара бяха разгледани и дискутирани въпроси, свързани с гарантирането на по-добър достъп до микрокредитиране и мобилизиране на европейски средства в помощ на социалните предприятия.

BCNP.ppt

merki-soc-predpriemacestvo.doc

Mikrofond.ppt

Mikrofond_ PROGRESS.doc

NOV-PODHOD-1.ppt

NOV-PODHOD-2.ppt

Otvorena-vrata-Pleven.ppt

PRIORITETNA-OS-5-OP-RCR.ppt

Social-economy-seminar-Demireva-05 2012.ppt

Soc-ikonomika-MOT.ppt

Soc-predpriatia.ppt

SOC-USLUGI-Drianovo.ppt