Покана за официално откриване в Пловдив на Деветия европейски форум за социално предприемачество

Фотография

П О К А Н А

НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ 

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ

на Официалното откриване

на

ДЕВЕТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

29 септември 2021 г., сряда, от 11.30 часа – 13.30 часа, Конгресен център на Международен панаир Пловдив, зала „България”

и на

 ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ панел: „Социално предприемачество за устойчиво развитие на Европа”

29 септември 2021 г., сряда, от 13.30 часа, в зала „България”,

Конгресен център на Международен панаир Пловдив

и на

панел: „Социално предприемачество за възстановяване и развитие на местната общност”

30 септември 2021 г., четвъртък, от 10.00 часа, в зала „България”,

Конгресен център на Международен панаир Пловдив

и на

МЕЖУНАРОДЕН ОНЛАЙН ПАНАИР НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ, РАЗВИВАЩИ СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА на платформата  balkanfair.online

29 СЕПТЕМВРИ-04 ОКТОМВРИ

 

Покана

Програма