Европейски панаири и изложения

Европейският панаир е продължител на организираните през годините в рамките на Международния панаир на потребителски стоки и технологии в гр.Пловдив, България Национални изложения на стоки и услуги на специализирани предприятия. Националната федерация на работодателите на инвалиди активно подкрепя участието на своите членове и партньори от 2006 г. до момента.

Националните изложения на стоки и услуги за специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания са насочени към промяна на обществените възприятия за хората с увреждания, като пълноценни български граждани.

С участието в национални изяви целта е да се популяризира тяхната активна обществена позиция, постиженията им в трудовата реализация, в процеса на интеграция в социалния и обществен живот на страната.

Чрез популяризиране постиженията на специализираните предприятия на тяхната дейност на практика се реализира включването на хората с увреждания в трудовия процес, ускорява се тяхната рехабилитация и социална интеграция и подобряване на социално-икономическото им положение. По този начин те заявяват своето активно участие на пазара на труда и на пазара на стоки и услуги, заявяват правото да участват в информационен обмен и по този начин да се ускори тяхната трудова и социална интеграция.

Популяризирането на дейността на специализираните предприятия за хора с увреждания създава възможност за нови контакти, привлича обществеността към проблемите, които стоят пред тази специфична група хора и възможността по достоен начин те да воюват за място в обществото.

Европейският панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика ще се проведе за трети пореден път през 2014 г. в Пловдив --България. От 2012 г. изложението се превърна в международно събитие - европейски форум, включващ международна конференция, кръгла маса и европейски панаир. През 2013 г. участниците в Европейския панаир са 90 социални предприятия и кооперации от Австрия, Белгия, България, Италия , Малта, Норвегия, Полша, Румъния и Сърбия, а броят на посетителите достигна 30 000.

През 2014 г. Европейският форум за социално предприемачество се организира от 20 до 23 март.

Видеото по-долу представя събитието:

Архив от Европейските панаири и националните изложения