Национални и регионални форуми

Национален форум „Правото на труд – път към достоен живот”, 04 октомври 2011 г. в гр. София... целият текст

Шест регионални форуми "Социално включване чрез заетост на хора с увреждания" – Враца, София, Ямбол, Пловдив, Ловеч и Шумен през 2011 г.... целият текст

Регионална Кръгла маса ”Предизвикателствата пред местната общност за социално включване чрез заетост на хора с увреждания”, 12 юли 2010 г. , Пловдив... целият текст

Национална кръгла маса „Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания” София, 17 юни 2010 г.... целият текст