Съобщения

BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

...още

Възможност за включване в безплатно обучение за цифрови умения

Желаещите лица в трудоспособна възраст (16-65 г.) могат да се включат в обучение за базови цифрови умения или да повишат своите цифрови умения, като се регистрират за обучение за придобиване на ниво на цифрови умения. ...още

Работещи с трайни увреждания могат да кандидатстват за безвъзмездно предоставяне на високотехнологични помощни средства.

...още

Агенцията за хората с увреждания организира онлайн информационна кампания „Ден на отворените врати“

...още

АХУ стартира набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия

...още

Информационна кампания на Министерство на иновациите и растежа по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията

...още

Ръководството на НФРИ най-учтиво ви кани да вземете участие в организираните събития от НФРИ за членовете на федерацията на 21 и 22 март 2024 г. в гр.София

...още

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП)

...още

Покана от Балканския институт по труда и социалната политика за участие в заключителната конференция на проект FAIR

...още

Фонд „Условия на труд“ ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2024 г.

...още

Обявена е поканата за стартиране набирането на проекти за финансиране по Националната програма за заетост на хората с увреждания

...още

МИР отвори за кандидатстване процедура „Разработване на иновации в предприятията“ с бюджет 127 млн. лв.

...още

Одобрени са процедурите на Фонд „Социална закрила“ към МТСП, включително и по компонент 2 за социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия

...още

Покана за откриване на ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА СУБЕКТИТЕ НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА и в съпътстващите събития на форума

...още

НПО, доставчици на социални услуги и работодатели могат да се включат в Инфо ден по мярката „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

Неправителствените организации, доставчиците на социални услуги, включително общините, и работодателите могат да се включат в Информационен ден по мярката „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“...още

Фестивал на изкуството и спорта – Мостове за партньорство в периода 1-3 септември 2023 г. в гр.Обзор

...още

Фондация Сити (Citi) инвестира нови 250 000 долара в регионалната програма, подкрепяща младежи с увреждания в Централна Европа

...още

Изложение „Пазители на старото знание за храната и хляба от региона на Мезек”

На 13 май 2023, събота, на площада на с.Мезек ще се проведе Изложение „Пазители на старото знание за храната и хляба от региона на Мезек” с различни културни и кулинарни изяви....още

Информационна кампания на Агенцията за хората с увреждания онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите

Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите. ...още

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ стартира проучване за събиране на обещаващи практики за наемане на работа на хора с увреждания чрез инициативи за обществени поръчки/закупуване на стоки

...още

Онлайн панаир „Социални предприемачи”

https://balkanfair.online/...още

Стартира Годишна национална награда за социална иновации (в подкрепа на социалната икономика) 2022

...още

Покана за участие в Университетски бизнес форум

...още

Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – Sofia International Money Expo“ (SimExpo 2022)

...още

Нов изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания

От 18 юли 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) има нов изпълнителен директор - доц. д-р Георги Йорданов. ...още

В периода 20-23 юни 2022 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив ще се проведе Десетото юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика.

...още

ХI-ти Гала концерт на Фестивала за поп и рок музика "София" 2021, което се провежда по случай празника на София и в подкрепа на Информационната кампания в подкрепа на жени с репродуктивни проблеми „Да сверим биологичния си часовник навреме“.

...още

МТСП стартира процедурата за кандидатстване в конкурса за Годишна национална награда за социална иновации (в подкрепа на социалната икономика)

...още

Девети Европейски форум за социално предприемачество „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ 29.09 – 03.10.2021 Международен Панаир гр. Пловдив, България

Деветото издание на форума и онлайн панаирът се провеждат с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика в България и Международен панаир - гр.Пловдив...още

Обществени консултации на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г. /ПКИП/...още

Семинар по проект „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ НА ТЕМА „СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ И ТРУДОВА И

...още

НФРИ проведе два семинара за своите членове

Поради засиления интерес на своите членове НФРИ организира още два семинара през месец юли. ...още

Агенцията за хората с увреждания обявяви конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2021 г....още

Агенцията за хора с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 16.08.2021 г....още

Втори конкурс за финансиране на проекти със стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 26.08.2021 г....още

Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика 2021 в гр.Пловдив, Международен панаир, палата 11

НФРИ кани своите членове като изложители в Деветото издание на Европейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика в гр.Пловдив, Международен панаир, палата 11 от 29 септември до 3 октомври 2021 г....още

Покана за Първо национално изложение „Дни на равните възможности”

Националното изложение Дни на равните възможности ще бъде отворено за посещение в периода от 28 – 30 септември 2013 г., ежедневно от 10.30 ч. до 18.00 часа ...още

Гласуване на избиратели с увреждания в Избори за Народно събрание 2021

Гласуване на избиратели с увреждания: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video...още

Стартира процедура за над 78 млн. лв. за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. ...още

Информационен „Ден на отворените врати“ на АХУ

Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите. Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмите, както и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения. Информационните сесии ще се проведат, както следва:...още

Онлайн семинар Годишно данъчно приключване на 2020 г. и промените в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 01.01.2021 г.

НФРИ организира двудневен учебен онлайн семинар на 4 и 5.02.2021 г. за ръководители и счетоводители на който ще бъдат разяснени конкретни казуси по годишното данъчно приключване на 2020 г. и промените в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 01.01.2021 г., в това число и въпроси свързани със спецификата на специализираните предприятия....още

На 28 януари 2021 ще се проведе Уебинар Възможности за финансиране на специализираните предприятия

НФРИ организира онлайн семинар за ръководители и служители на тема: „Възможности за ползване на финансови инструменти от специализираните предприятия”....още

Уебинар Успешното онлайн присъствие на специализираните предприятия на 21 и 22 януари 2021

НФРИ организира уебинар за ръководители и служители на тема: „Успешното онлайн присъствие на специализираните предприятия”....още

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира безплатни онлайн обучения

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ организира серия безплатни онлайн обучения, които ще бъдат в полза на МСП в настоящите условия на епидемична обстановка....още

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Балканският Онлайн Панаир "Работодатели с големи сърца" се провежда в периода 11 – 18 ноември 2020 г.

НФРИ съвместно с 16 предприятия на хора с увреждания и BALKAN FAIR ONLINE...още

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги и партньори, Благодарим на всички, които независимо от извънредната епидемиологична обстановка ни се довериха като заявиха своето участие като участници във форумите и изложители на стоки и услуги в събития, в които НФРИ е организатор и/или съорганизатор през м.ноември и м.декември 2020 г. на планирания Национален форум за социално предприемачество и Европейски и Регионален форум за социално предприемачество в гр. София....още

П О К А Н А Изложение в рамките на Европейската седмица на социалната и солидарна икономика в подкрепа на хората с увреждания 30 ноември до 6 декември 2020, централен вход ЦУМ, София

От 30 ноември до 6 декември 2020 г. ще се организира Изложение с цел продажби в магазинната част на етаж партерен в Централния универсален магазин, ЦУМ, в гр. София, централен вход на ЦУМ /откъм бул.Мария Луиза/....още

СЪОБЩЕНИЕ за отмяна на участие в Европейски форум за социално предприемачество 22-25 октомври 2020 г. Международен панаир гр. Пловдив, България

Националната федерация на работодателите на инвалиди съобщава на своите членове, кандидатствали като участници-изложители в Деветото издание на Европейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, гр.Пловдив, че проявата няма да се проведе през настоящата 2020 г., предвид невъзможността за осигуряване участието на международните участници в условия на пандемия....още

П О К А Н А НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „ПРИНОСЪТ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА“ зала Средец, София Хотел Балкан, гр.София 10.00 часа на 11 ноември 2020 г.

Каним за участие своите членове, представители на държавни и местни власти, работодатели, екипи на специализирани предприятия, организации на и за хората с увреждания, експерти и специалисти, работещи по темата, и всички заинтересовани лица....още

Годишна национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика)

Стартира процедурата за кандидатстване в конкурса за ежегодната Годишна национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика)....още

Информационна кампания за бизнеса „Новите мерки по ваша мярка”

В дните 21 (вторник) юли и 23 (четвъртък) юли 2020 г., Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”. ...още

Наближава срока за участие с проекти по втория конкурс на АХУ насочен към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна

Срок за кандидатстване: 6.07.2020 г. 17.30 ч....още

От 30 май е възможно да се провеждат конгресно-конферентни мероприятия, семинари и изложения

Със Заповед № РД-01-287/ 30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се позволява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т. ч мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет и при спазване на въведените противоепидемични мерки....още

В сайта на Aгенцията по заетостта има нова рубрика с информация за обучения на безработни

Подробна информация за всички обучения, финансирани от държавния бюджет, които Агенцията по заетостта предоставя на безработни лица, е събрана на едно място в новата рубрика „Графици за обучения” в официалния сайт на Агенцията по заетостта....още

Публикуван списък в АХУ и МТСП

На страницата на МТСП http://seconomy.mlsp.government.bg/ и на страницата на АХУ https://ahu.mlsp.government.bg/home/ бяха публикувани и предложените от нас позиции на стоки, произвеждани от наши предприятия за предпазване от COVID19 и капацитетните възможности....още

На 27.02.2020 г. ще се проведе семинар „Особености при наемане на служители и работници, съгласно трудовото и гражданско законодателство, в това число по проекти”

На 27.02.2020 г. в София ще се проведе семинар за ръководители на специализирани предприятия, счетоводители и експерти работещи в тях на тема „Особености при наемане на служители и работници, съгласно трудовото и гражданско законодателство, в това число по проекти”....още

Изложение на стоки на социалните предприятия и кооперации 3 - 5 декември 2019 г в София

3 - 5 декември 2019 г. от 10.00 до 19.00 часа...още

На 10 октомври в Пловдив ще се проведе Ателие „Мост между сетивата”

Ателие „Мост между сетивата” отваря врати на 10 октомври от 15.00 ч. във фоайето на Националния център за социална рехабилитация на слепи, ул.Ландос № 24 в гр.Пловдив....още

Национално изложение Доверете се на българското и на хората с увреждания

Изложението е част от Форума Дни на равните възможности, организиран от Националната федерация на работодателите на инвалиди...още

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НФРИ

...още

Иновационен форум "Innovation in action" на 22 май 2019

На 22 май 2019 година от 09.30 часа, в Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов”, на ул. “Раковски” №108, ет.2, конферентна зала 4, ще се проведе Иновационен форум...още

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА Ролята на местната власт в професионалното образование и обучение и социалното предприемачество в рамките на проект ИНОВЕНТЪР

...още

Информационна среща за представяне на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР

Презентация на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020...още

Заповядайте, на Седмия европейски форум на социалното предприемачество от 16 до 18 април в Зала EFE на хотел Маринела, ул.Джеймс Баучер № 100, който за първи път ще се проведе в гр.София!

На изложението може да закупите богато разнообразие от детски дрешки, дамски облекла, уникална билкова козметика, био-продукти, изделия от дърво, саксийни цветя, разнообразни атрактивни сувенири от рисувано стъкло и коприна, разнообразни арт изделия и други....още

Подкрепете социалната кауза на Ателие „Хефест”, гр.Пазарджик

...още

Правила за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“ със срок на кандидатстване до 31 октомври 2017 г.

...още

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

На 31 май 2017 г. президентът Румен Радев ще бъде домакин на традиционния за президентската институция абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, който е част от благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”....още

Семинар за подкрепена заетост

Националната федерация на работодателите на инвалиди, предвид новите промени свързани с Закона за насърчаванена заетостта, организира за своите членове семинар „Модел на подкрепена заетост за хората с увреждания” на 31 януари 2017 г. от 10.30 до 16.00 часа в гр.София, залата на Глобал Консулт БГ ЕООД, гр.София, ул.Цар Асен № 3...още

Стартира схема BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“

Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика....още

Формуляр за кандидатстване за участие в пилотно обучение по проект „COACH@WORK“

...още

Мобилно звено за туристически услуги

Глобал Консулт БГ ЕООД – гр.София създаде първото в България мобилно звено за предоставяне на специализирани туристически услуги за трудноподвижни хора. За целта фирмата разпола с нов микробус Мерцедес Спринтер, луксозно оборудван, който разполага с: платформа за инвалидни колички....още

Национално сдружение „Хермес” кани за участие в семинар

Подготовка на CV и мотивационно писмо; Поведение и етикет по време на интервю за работа; Работа в екип и разрешаване на конфликти....още

ИЗБЕРЕТЕ - ПРОИЗВЕДЕНО ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

една инициатива на Националната федерация на работодателите на инвалиди, чиято цел е да представи пред обществеността възможностите и уменията на хората с увреждания и да популяризира продуктите на техния труд чрез богатата производствена гама от асортимента на стоки и услуги представени в БГ портала shop.nfri.bg ...още

Покана за Национален форум „Е-включване в предприятията за хора с увреждания от социалната икономика”

...още

Неправителствени организации ще могат да кандидатстват и тази година с проектни предложения по Програма Европа на Столична община

...още

Покана за посещение на ТРЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 20 март 2014 г. в три отделни събития

...още

ПОКАНА за участие в обучения по проект „Подпомагане интегрирането на хора с увреждания

...още

Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ) съвместно със Столична община организира Дни на равните възможности през м.септември 2013г.

...още

ПОКАНА за начална работна среща-семинар «Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от социалните предприятия за ел.включване и дигитални компетенции за заетост на хората с увреждания”

...още

ПОКАНА за семинар ”Иновативни политики в професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”

...още

Каним Ви на 12 ноември 2012 г. 19.00 ч.Зала 1 на Националния дворец на културата На концерт-послание под надслов «И пак тръгни» посветен на 3 декември - Международен ден на хората с увреждания.

...още

На 8 ноември 2012 г. ще се проведе Конференция „Отворен пазар – Отворен достъп/ приобщаваща заетост за европейци с увреждания” в гр.Яш, Румъния

...още

Съобщение на ЕК, Брюксел, 1510.2012 г. - МСП в Европа са на кръстопът: необходима е още стратегическа подкрепа, за да се помогне на възстановяването.

...още

Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България” промени своето наименование

...още

Публикувана е Покана за приемане на проектни предложения по схема BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” с краен срок: 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.

...още

Програма "Старт на кариерата" 24.07.2012 10:45

От 23 юли 2012 г., стартира процедурата за кандидатстване по програма "Старт на кариерата" за 2012 г. Тя се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта....още

Правителството призна представителство на национално равнище на Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България”

...още

Обява - Зъботехническа лаборатория "Да Винчи Дентал Лабор" има свободна позиция за зъботехник с ЕР на ТЕЛК

...още

П О К А Н А

за начална работна среща - семинар «Предизвикателства за социално включване чрез професионална рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”, 19 юни 2012 г., София...още

Народното събрание на РБългария прие промени в Закона за обществени поръчки на 12 април 2012 г.

След двегодишна последователна политика на Националната федерация на работодателите на инвалиди и съвместни действия със сродни организации за промени в ЗОП...още

На 11 май 2012 година се проведе Редовното общо събрание на Националната федерация на работодателите на инвалиди.

По време на заседанието бяха обсъдени Отчета на УС и на КС за дейността на НФРИ за 2011 г., баланса и отчета за приходите и разходите на НФРИ за 2011 г. ......още

На 1.05.2012 г. стартира Проект „Иновативни мерки в сферата на прфесионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хора с увреждания”

На 1.05.2012 г. Националната федерация на работодателите на инвалиди в партньорство с Knowledge Center Social Europe и Сдружение Хоризонти, стартира Проект „Иновативни мерки в сферата на прфесионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хора с увреждания”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския Социален фонд на Европейския съюз....още

На 27 април 2012 г. в Министерство на труда и социалната политика ще се проведе заседание на Национания съвет

...още

Европейският форум на хората с увреждания търси служител по правата на човека

...още

На 5-6 март 2012 г. в Копенхаген се проведе конференция за достъпност и пълното включване на хората с увреждания

Достъпно общество означава, че повечето хора ще могат да търсят заетост, да получат образование и обучение, и да следват активен социален и икономически живот. Достъпността трябва да бъде разглеждана като инвестиция, водеща до по-висока производителност. Конференцията показа, че достъпността е грижа за всички, не само за хора с увреждания....още

Еврропейска конференция „Социално предприемачество и Европа 2020” в Пловдив на 29 март 2012 г.

Конференцията ще бъде открита на 29 март 2012 година, четвъртък, от 14.00 ч. в зала „България”, Конкресен център на панаира, гр.Пловдив от еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор и министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов....още

Еврокомисар Ласло Андор открива панаир на социални предприятия в Пловдив на 29 март 2012 г.

Еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор ще открие Първия европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания на 29 март 2012 г. от 10.00 часа в Пловдив, Палата № 6. ...още

Народно събрание на Република България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН

Народно събрание на Република България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН...още

ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

От 29 март до 1 април 2012 г. в Пловдив, ще се проведе ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ...още

На 15.12.2011 г. ще се проведе заседание на Управителния съвет

...още

04.10.2011 - Гранд Хотел София, зала „София“ - НФРИ - Национален форум на тема "Правото на труд – път към достоен живот"

Национален форум на тема „ Правото на труд – път към достоен живот“ се проведе на 04.10.2011 в Гранд Хотел София, зала „София”. Организатор на събитието бе Национална федерация на работодателите на инвалиди, България....още

На 23 юни 2011 г. в офиса на федерацията се проведе Семинар «Указания при разработване на проекти по схемата „Шанс за всички” с членовете на НФРИ

...още

На 14.06.2011 г. на страницата на Агенцията за социално подпомагане беше пуликувана новата схема за специализирани предприятия

...още

Онлайн панаир „Социални предприятия” на платформата на Balkan Fair Online - balkanfair.online

НФРИ и МТСП организираха Онлайн панаир на социалните предприятия в дните 13-19 ноември 2023 г. на уеб платформата balkanfair.online под наименованието Онлайн панаир „Социални предприятия”....още

...още

Национално сдружение „Хермес” кани за участие в семинар

Подготовка на CV и мотивационно писмо; Поведение и етикет по време на интервю за работа; Работа в екип и разрешаване на конфликти....още

На 05.11.2010 г. стартира Проекта „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване”

...още