Агенцията за хората с увреждания организира онлайн информационна кампания „Ден на отворените врати“

На 05.04.2024 г. от 10:30  ч., във връзка с обявения от Агенцията за хората с увреждания конкурс за финансиране на проекти за осигуряване на заетост от специализирани предприятия и кооперации, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“. Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмата за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, както и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения.

Събитието ще бъде под формата на уебинар в платформата ZOOM.

 Информационното събитие включва:

  1. Представяне на Програмата – Презентация;
  2. Въпроси и отговори.

     Подробности за програмата в сайта на АХУ - https://ahu.mlsp.government.bg/home/ в меню „ Проекти/програми“.