Работещи с трайни увреждания могат да кандидатстват за безвъзмездно предоставяне на високотехнологични помощни средства.

В периода 17.05.2024 – 17.07.2024 г. Агенцията за социално подпомагане обяви процедурата за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, с краен получател Министерство на труда и социалната политика, чрез дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“.

Информация за процедурата, заедно с всички документи, необходими за кандидатстване пред дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето, са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията, на следния електронен адрес: 

https://asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/obyava-za-podbor-na-kandidati-za-osiguryavane-na-visokotehnologichni-pomoshni-sredstva-po-proekt-predostavyane-na-pomoshni-sredstva-za-horata-s-trajni-uvrezhdaniya/ 

Осигурена е финансова подкрепа на 100% при предоставяне на високотехнологични помощни средства за около 3 300 лица с трайни увреждания за активно социално приобщаване чрез работа, труд, обучение, рехабилитация и др.