НПО, доставчици на социални услуги и работодатели могат да се включат в Инфо ден по мярката „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

Фотография

Неправителствените организации, доставчиците на социални услуги, включително общините, и работодателите могат да се включат в Информационен ден по мярката  „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“. По време на онлайн срещата ще бъдат представени Условията за кандидатстване по мярката и приложенията към тях https://esf.bg/procedures/aktivno-priobshtavane-i-dostap-do-zaetost-na-hora-v-neravnostojno-polozhenie-2/

Събитието ще се проведе на  16 август 2023 г. от 10:30 часа в платформата Zoom под формата на уебинар. Участниците ще имат възможност да задават въпроси към представители на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“.

За участие в Информационния ден е необходима предварителна регистрация на следния  линк https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NYwAmMMuTuGgsKliia0-Xw#/registration