Международна конференция на Европейската асоциация на доставчици на услуги за хора с увреждания „Настояща действителност и бъдещи предизвикателства”, 7-8 октомври 2010 г., Македония

Около 200 делегати от европейския сектор се събраха в Скопие, Македония, за Европейска конференция "Настояща действителност - бъдещи предизвикателства", за да обсъдят начините за насърчаване на включването на хората с увреждания в обществото.

Генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло постави на дневен ред подоборяване баланса на отрицателните ефекти от кризата за хората с увреждани, в т.ч. и чрез структурните фондове. Ситуацията за хората с увреждания става все по-тежка с всеки изминат ден. Правителствата трябва да приемат план за действие да се защитат социалните услуги за да може да се излезе впоследствие адекватно от кризата. Защото трябва да се мисли за ефектите от кризата и последствията от нея за живота на хората. Направи констатация, че на Балканите става все по-трудно да се защитят човешките права. Необходимо е със съвместни действия, включително в сътрудничество с Европейския форум на хората с увреждания да се окаже влияние върху бюджета и финансите на страните-членки, социалния сектор в момент на криза да бъде подкрепен от държавите.

В резултат на работата на конференцията беше взето решение да бъде изготвено прессъобщение, което да бъде представено на правителствата на страните членки. Прессъобщението да се използва като инструмент на влияние за да се направи План за действие сега и след кризата – как държавите ще подкрепят хората с увреждания.

По време на конференцията, представители на македонското правителство потвърдиха, че ще ратифицират Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания до края на годината.

Тази изцяло добра новина е засенчена от драматичните и тревожни действия за развитието на социалния сектор в Източна и Югоизточна Европа, съобщиха представителите на Румъния, Словения и други страни.

"В резултат на прилагането на строги мерки в Румъния, в резултат на икономическата криза, в социалния сектор са предприети действия, които водят до ситуация за оцеляване на най-бедните. Парите на хората с увреждания получавани от страна на правителството не са достатъчни, за тяхното съществуване. Разпокъсването в бюджета и замразяването на наемане на персонал в социалния и здравния сектор до 2013 г. води до масово напускане на страната от страна специалистите. Член на EASPD от Румъния заяви по време на конференцията. "Ние искаме европейската общност да ни помогне, тъй като съществуването на румънския социалния сектор е заплашен от липса на финансиране."

Обсъждането на румънския случай след това показа, че в много други европейски страни лицата с увреждания, техните семейства и предоставяните услуги също търпят последствията от икономическата криза и намаляването на социалните разходи.

Председателят на EASPD Франц Волмайер приветства решението на македонските власти да ратифицират Конвенцията на ООН, но и предупреждава политиците в Европейските държави-членки, че масовите съкращения в социалния и здравния сектор може да пречупят гръбнака на европейските социални системи. "Решението на Македония да ратифицира Конвенцията на ООН е положителен знак в трудни времена, което показва, че промяната е възможна стъпка по стъпка. В същото време не трябва да забравяме, че Конвенцията на ООН не може да бъде адекватно приложена без необходимите ресурси и структури. В някои страни хората с увреждания живеят в изключително трудна и неприемлива ситуация. Приложените крупи мерки заплашват условията им на живот и услугите за подкрепа. Ние трябва да работим всички заедно, за да запазим европейските социални системи и да се създадат условия за прилагане на Конвенцията на ООН в цяла Европа".

Освен участието в работата на заседанията, председателят на Националната федерацията на работодателите на инвалиди Елка Тодорова взе участие и на 9 октомври в поредното заседание на Комитета по заетост към Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, чийто член е.