Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 24-26 юни 2010 г., Варна.

Петият форум изведе на преден план темата за социално включване чрез отворения пазар на труда. Организатори са Националния алианс за социална отговорност (НАСО) и Агенция за социално развитие "Вижън" чрез международния проект "Предай нататък", в който "Вижън" е партньор на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, заедно с представители на други шест европейски страни: Австрия, Малта, Румъния, Унгария, Холандия и Чешката Република.

Главната цел на проекта "Предай нататък" (PASS IT ON) е да се позволи на хора с увреждания да се включат в отворения трудов пазар. За осъществяването на целта проектът се фокусира върху възможностите за пожизнено обучение и професионална подготовка на хора с увреждания и тяхната интеграция в съвременната образователна система и последваща трудова заетост.

Целта на тазгодишния форум е да се привлече вниманието на обществеността към осигуряване на възможности за хората с увреждания да бъдат равностоен участник на свободния пазар на труда чрез професионално обучение и дългосрочни стратегии, както и осигуряване на възможности те да се реализират на свободния пазар на труда чрез подкрепа от професионалисти, работодатели и други участници в този процес.

Националният алианс за социална отговорност присъди отличия на специализираните предприятия, членове на НФРИ:

„Райна Княгиня П” – Панагюрище,

„Стопански дейности КЦМ” ООД – Пловдив

и "Пролет" ЕООД – Пирдоп

В програмата за 25 юни беше включен модул "Иновативни практики за подкрепа на трудовата заетост за хора с увреждания", в който се представиха „Райна Княгиня П” – Панагюрище, „Стопански дейности КЦМ” ООД – Пловдив, "Пролет" ЕООД, ТПКИ „Добруджанка” – Силистра и Община Пирдоп.

Антоанета Илиева – кмет на Община Пирдоп, Георги Георгиев – председател на НАСО, Цветана Христова – председател на ТПКИ „Добружданка”, Иванка Пискова – управител на „Стопански дейности КЦМ” ООД, Атанас Раленеков – Управител на „Райна Княгиня П” и Нина Драгнева – управител на „Пролет” ЕООД


В изпълнение на своите цели за мотивиране, стимулиране и популяризиране развитието на социално отговорни политики и дейности в България, Националният алианс за социална отговорност отличи Община Пирдоп, ОП "Пролет" ЕООД, ТПКИ "Добруджанка" - Силистра, "Райна Княгиня - П" ООД - Панагюрище и "Стопански дейности КЦМ" ООД - Пловдив, за реализирано успешно и социално значимо партньорство с корпоративния и социален сектор и за реализираните успешни социално значими решения и дейности в подкрепа на хората с увреждания и социалното развитие на съответния регион.