Годишна Генерална Асамблея на Европейския форум на хората с увреждания, 7–11 май 2009 г., Атина

Важното годишно събитие, събра в 6-милионна Атина над 260 души. От тях делегати на Асамблеята бяха 106 души, плюс персонални помощници, 40 бяха официалните гости от ръководството на Европейския съюз, от различните комисии към него, отговорни лица от правителството на Гърция и пратеници на организации на хора с увреждания.

българската делегация – Кр.Коцев – предс. на Националния съвет на хората с увреждания и предс. на Съюза на инвалидите в България, Е.Тодорова –предс. на Националната федерация на работодателите на инвалиди и д-р Морфи Скарлатов - преводач


Нищо за нас, без нас – това бе мотото на Асамблеята на Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ), в името на което хората с увреждания се събират, за да покажат на ЕС и на света, че са отови дасе борят, дазащитят своите права.

След откриването президентът на ЕФХУ Янис Вардакастанис подчерта важността на толкова напрегнат в световен мащаб момент – икономическата криза. Приветствени слова произнесоха заместник-министър председателят на Гърция Георгиу, Мария Готиман – министър на труда, фамилните и социални въпроси в Гърция. По различни въпроси от работата на ЕФХУ през отчетния период информации изнесоха председателите на комисии – Шандор Гурбай – Президент на Унгарската асоциация на хората с интелектуални затруднения, г-н Клаус Лашвитс – Президент на Фондацията Европа инклуджън – Германия и др. Обстойно дискутирани бяха и предложенията на Европейската комисия за промени в законови наредби в рамките на Съюза, отнасящи се до борбата с дискриминацията спрямо хората с увреждания. Успешно бяха приети предложенията за равнопоставеност на половете в рамките на ЕФХУ и в живота.

Общото събрание обсъди въпроса за безразличието на държавните институции към проблемите на хората с увреждания и непризнаването на неправителствените организации на и за инвалиди като социални партньори; за регулиране условията за пътуване на хората с увреждания по въздух, суша и море; за недопускане разширяването на прослойката от професионално-заинтересовани лица, които се издържат от проблемите а хората със специфични потребности и др.

Четвъртата Генерална Асамблея на ЕФХУ ще остане в историята на движението на хората с увреждания в Европа като утвърждаваща желанието и решимостта им да живеят като равноправни членове на съвременното общество.