Трети национален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България, 1-4 септември 2009 г., гр.Варна

Целта на форума бе да фокусира вниманието на доставчиците върху качеството на услугите за хора с увреждания.

Основни организатори на Форума са Национален Алианс за Социална Отговорност, Агенция за Социално Развитие „Вижън” с подкрепата и партньорството на Фламандските власти и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и с участието на Министерството на труда и социалната политика.

Форумът във Варна бе третото издание на първото по рода си събитие в национален мащаб, част от Европейския проект Сноубол и програмата на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Специален гост бе негово превъзходителство Марк Мишелсен – посланика на Кралство Белгия за България

Люк Зелдерло в темата за европейските политики за хора с увреждания, акцентира върху икономичесата криза и последиците от нея върху сектора на предоставяите услуги за хората с увреждания.

В разнообразната програма съставяща форума бяха включени лекции и презентации по различни теми свързани със социалната среда, интеграцията и трудовата реализация на хората с увреждания в обществото. Темата за заетостта беше представи Елка Тодорова – председател на НФРИ. Бяха проведени и специализирани Уъркшопове водени от представителя на фламандските власти и белгийските представители на организации членуващи в EASPD – Европейската асоциация на доставчици на услуги за хора с увреждания.

Г.Георгиев, Ирина Папанчева – представител на РБългария в Европейския форум на хората с увреждания, Жос Тюис – председател на Агецията за хората с увреждания на Фламандската общност, Елка Тодорова - председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди, отговаря изчерпателно на въпрос от аудиторията


Вследствие на всички тези дейности и като продължение на миналогодишните форуми се даде начало на една нова организация Национален алианс за социална отговорност (НАСО). Тази нова организация представлява сдружение с нестопанска цел като доброволна, независима и недържавна организация за създаването и реализирането на социално отговорно поведение и политика в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България.

Националната федерация на работодателите на инвалиди е учредител на НАСО и съответно всички членове на федерацията се ползват от услугите на НАСО.

Наградите на Вижън бяха присъдени и връчени от името на новата национална организация Национален алианс за социална отговорност и Агенция за социално развитие ВИЖЪН. Един от новите носители на наградата на ВИЖЪН за 2008 г. е г-н Никола Треан – изпълнителен директор на „Аурубис България” АД - за цялостната му дейсност в успешно индустриално и инвестиционно развитие и реализирана корпоративна социална отговорност за подобряване на качеството на живот на различни социални групи в района на гр. Пирдоп, и по-специално в специализираното общинско предприятие за хора с увреждания, член на НФРИ - „Пролет” ЕООД.

Никола Треан и Марк Мишелсен – посланика на Кралство Белгия в България


В рамките на Форума, участниците имаха възможността да получат информация и да обменят мнения и опит с експерти от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, представители на Фламандските власти, експерти и предствители на неправителсвените организации от Фландрия, Министерството на труда и социалната политика, Общини, Агенцията за хора с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и водещи доставчици на социални услуги от България.

Във форума взеха участие и членовете на Националната федерация на работодателите на инвалиди Нина Драгнева - управител на "Пролет" ЕООД, Димитър Димитров - управител на "Мир" ЕООД, Иванка Пискова - управител на "Стопански дейности КЦМ" ООД, Даниела Василева – Управител на «Данграфик» ЕООД – гр.Варна, Светломир Иванов – «ЧОИ» ЕООД – Варна, Георги Филипов – «ГИФ» ЕООД – гр.Варна и гПенка Казакова – Център за рехабилитация за хора с увреждания «Хефест» - гр.Пазарджик.