Арт работилници в сферата на изобразителното изкуство за незрящи и слабовиждащи се в гр.Варна и в гр.Пловдив под менторството на Събина Данева

Фотография

Фотография
Фотография

Събина Данева от Ямбол, член на НФРИ с ЕТ „Савина – Събина Данева” взе участие в арт демонстрации за незрящи и с ограничено зрение на 9.06.2023 г. в гр.Варна, Дома на културата на слепите „Успех” и на 12.06.2023 г. в гр.Пловдив, Националния център за рехабилитация на слепи.

С активното участие на Съюзът на слепите в България, се организираха и проведоха две групови арт демонстрации  за създаването на собствена творба – картина от всеки участник. Във всяка арт демонстрация се включиха по 15 незрящи или с ограничено зрение, които бяха подкрепени от художник-ментора Събина Данева при избор  на тема, техники, които могат да използват, наставления по време на работата, избор на цвят за изобразяване на картината и друга подкрепа.

Подобни изяви възпитават обществото в толерантно отношение към различията и положителна промяна на обществените нагласи.