Дискусионната среща в СУ „Кл.Охридски” по повод Световния ден на социалната работа

Форум „Пътища на професионализма в социалната работа“ събра студенти, преподаватели и партньори на катедра „Социална работа”, Факултет по педагогика, на Софийския университет „Кл.Охридски” на 21 март 2023 г. в гр.София. 

Дискусионната среща за поредна година  беше по повод Световния ден на социалната работа, когато цялото общество отдава уважение на тези, които подпомагат най-уязвимите.  Деканът на Факултета по педагогика проф. Лиляна Стракова поздрави всички присъстващи на форума и отбеляза, че това е ден, в който милиони хора по цял свят обръщат поглед към себе си и това, което правят в името на по-доброто, на по-качествения живот на хора, които имат нужда от подкрепа. "За всички нас социалната работа е важна, тя е мисия за повечето от нас и силно се надяваме да бъде избор и за вас за цял живот", каза проф. Стракова, обръщайки се към младите си колеги в залата. Тя подчерта, че преподавателите им полагат усилия да намерят баланса между теоретичната и практическата подготовка, за да бъдат добре подготвени за професионалния си път. "Стремейки се да постигнем този баланс, всички ние си даваме сметка, че в началото на 21-и век сме деятели на едно поле, в което основната мисия на социалната работа, постигането на баланс в един свят на неравноправие, става и наша лична кауза", каза в заключение проф. Стракова.

Председателят на НФРИ беше от официалните гости на форума, заедно с възпитаници на специалността, базови специалисти и партньори на Факултета. Бяха споделени истории за професионалния път и мотивация, за реализация в различни полета на социалната работа – клинична социална работа, социална работа с деца и семейства, социално предприемачество и др., пред студенти от специалността "Социални дейности".