Онлайн семинар Годишно данъчно приключване на 2022 г. Изменения и допълнения в данъчното и осигурителното законодателство от 1 януари 2023 г.

На 27 и 28 февруари 2023 г. НФРИ организира и проведе уебинар за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с годишното данъчно приключване на 2022 г. и новостите в данъчното и осигурително законодателство от началото на 2023 г.

Първия ден от уебинара Лорета Цветкова представи облагането на доходите на физическите лица по ЗДДФЛ, а Цветана Янкова направи преглед на промените в ЗКПО и годишното данъчно приключване на 2022 г. През втория ден от програмата Даниела Даракчиева представи промените в ЗДДС, а промените в осигурителното законодателство и изравняване на осигурителния доход за 2022 г. на лицата, работещи по трудов договор и на самонаетите лица представи Петя Гинина.

През дните на обучението бяха разгледани интересни казуси от данъчната и съдебната практика през 2022 г., бяха разгледани въпроси от практиката на НАП.