Пети Европейският парламент на хората с увреждания

Фотография

Фотография

На 23 май 2023 г. Европейският парламент и Европейският форум на хората с увреждания подновиха дългогодишното си партньорство, за да бъдат домакини на „ -ия Европейски парламент на хората с увреждания “, уникално събитие, което позволява на организациите и хората с увреждания – често изключени от политическия процес поради дискриминационни закони и недостъпност – да споделят своите опасения директно с политиците на Европейския съюз.

Това събитие подчертава значението на пълноценното участие на хората с увреждания в европейския проект и играе важна роля за гарантиране, че хората с увреждания се чувстват част от Европейския съюз и затвърждава ангажимента на Европейския парламент да реализира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. 

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви: „Мотото на Европейския съюз „Единни в многообразието“ означава, че всеки трябва да има възможност да се включи в нашия европейски проект.
Трябва да включим всички хора с увреждания във вземането на решения. А за това трябва да премахнем бариерите. Говорим за една пета от населението ни! Нашите права не могат да бъдат само номинални, те трябва да бъдат действителни. Нашата Европа трябва да бъде приобщаваща и достъпна за всички.“

Участие в конференцията на Петия Европейски парламент на хората с увреждания взеха над 700 застъпници на хората с увреждания от всички страни от ЕС, представляващи голямото многообразие в Европа. Сред лекторите бяха заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йоурова, европейският комисар по въпросите на равенството Хелена Дали и комисарят по управлението на кризи Янез Ленарчич. Министрите от Малта и Белгия ще изнесат бележки, както и ръководителят на Националното събрание на хората с увреждания в Украйна.

Председателят на Националния съвет на хората с увреждания в България и председател на НФРИ Е.Тодорова и Елеонора Негулова, член на НФРИ, участваха в работата на конференцията. В българската делегация се включиха и председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев, председателят на Националната асоциация на сляпо-глухите в България Величка Драганова и Жулиета Пейкова – представител на Асоциацията на родители на деца с намален слух. От асоциацията беше осигурен жестов превод в лицето на Милена Гъркова.

НФРИ е член на Националния съвет на хората с увреждания в България, който е член на Европейският форум на хората с увреждания – организация, която защитава интересите на 100 милиона европейци с увреждания. EDF е уникална платформа, която обединява представителни организации на хора с увреждания в цяла Европа. Управлява се от хора с увреждания и техните семейства. EDF е силен, обединен глас на хората с увреждания в Европа.

Участниците в конференцията обсъдиха в 3 различни панела темите - свободно движение и участие; неравенство и социално изключване; отговор, включващ увреждания и одобриха Манифеста на Европейския форум за хората с увреждания за европейските избори. Манифестът определя действия в 5 основни области: 1. Гарантиране на участието на хората с увреждания в политическия и обществен живот на ЕС. 2. Създаване на Съюз на равенството за хората с увреждания. 3. За една по-социална Европа. 4. Приемане на достъпността – да се разреши/осигури свободно движение в Европа. 5. Защитата на хората с увреждания в Европа и извън нея.