Изложение „Пазители на старото знание за храната и хляба от региона на Мезек” на 13 май 2023 г.

Фотография

Фотография

На 13 май 2023 г., с.Мезек се проведе Изложение „Пазители на старото знание за храната и хляба от региона на Мезек” с различни културни и кулинарни изяви.

Събитието се организира от НПО „Мезек 2016 – ТСП”, член на НФРИ, с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания и партньорството НЧ „Изгрев – 1921”, с.Мезек, Кметство с.Мезек и подкрепата на НФРИ.

С предвидените дейности се повиши информираността в местната общност за възможностите на хората с увреждания, чрез представяне на способностите им и демонстриране на техните умения и дарби в областта на изкуството и в регионалната кухня.