Проект ARGENTUM по програма Еразъм+

По покана на Европейската асоциация за иновации и растеж във връзка с изпълнение на проект ARGENTUM по програма Еразъм+, в перода от 25 до 29 септември 2023 г., представители на специализирани предприятия, членове на НФРИ,  посетиха ARIS, Център за професионално обучение и изследвания, в град Терни, Италия и взеха участие в интензивен тридневен обучителен курс по Сребърна икономика.

Програмата на курса беше богата, покривайки различни аспекти на съвременните тенденции в сребърната икономика.

През хода на обучението, участниците се запознаха обстойно с основните седем пазара на сребърната икономика, включващи информационни технологии, здравеопазване, грижи, туризъм, развлечения, спорт и образование. Kлючов момент от тридневния курс бе провеждането на хакатон фокусиран върху най-добрите практики за интегриране на услуги и продукти за хората над 65 г. възраст и създаване на нови бизнес модели за развиване на сребърна икономика. Участниците бяха предизвикани да обединят своите знания и креативност, с цел да разработят иновативни решения и модели, които да отговарят на специфичните нужди и предизвикателства на хората над 65 г. възраст.

Възползвайки се от уникалната възможност за обучение и споделяне на опит с колеги от различни страни - Италия, Испания, Литва и Латвия, участниците разшириха своите знания и компетенции в областта на сребърната икономика.