Работно посещение по проект FAIR в Норвегия, 16-20 октомври 2023 г.

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Представители на специализирани предприятия за хора с увреждания от системата на НФРИ се включиха в работно посещение в рамките на проект FAIR,  финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и част от програма "Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България". Визитата беше организирана от Балканският институт по труда и социалната политика и Fønix AS, Норвегия и имаше за цел да проучи иновативни решения и практики в сектора на социалните технологии, като се фокусира по-специално върху услугите и технологиите, подпомагащи хората с увреждания.

Делегацията участва в поредица от срещи, посещения на място и презентации с норвежки организации -  в главния офис на Fønix, предлагайки поглед върху адаптираните работни места и приобщаващите практики за заетост. Денят беше белязан от представянето на Vestfold Audio, част от Sensio Holding Group, демонстрирайки техния ангажимент за разработване на помощни технологии за хора със слухови увреждания и когнитивни предизвикателства. Беше посетен отдела за перални на Fønix и Teknomed AS, подчертавайки интеграцията на лица, нуждаещи се от адаптиране на работното място.

Проучването на социалните предприятия и технологиите за рехабилитация в Норвегия включи посещение на NAV Assistive Technology Center, акцентирайки на цялостни решения за проблемите на хората с увреждания чрез технологични и ергономични мерки, финансирани от държавата.  Тези центрове са част от Норвежката администрация по труда и социално благополучие (NAV) и са задължени да гарантират, че хората с увреждания могат да живеят по-независимо и да участват по-активно в обществото. Основните функции на центровете за подпомагащи технологии на NAV включват оценка и предоставяне на подпомагащи технологии, предоставяне на информация и обучения за професионалисти и сътрудничество с технологични компании.

Участниците във визитата взеха участие в конференцията „Интелигентно здраве – бъдеща рехабилитация“ в университета MET в Осло. Събитието предостави ценна представа за дигитализацията на здравеопазването, персонализираната медицина и иновативните методи за рехабилитация, включително виртуална реалност и хуманоидна роботика, подкрепящи критичната роля на технологиите за подобряване на качеството на живот на лицата, подложени на рехабилитация.

Последният ден позволи на делегацията да посети Almas Hus, демонстрирайки приложението на технологии на благосъстоянието за създаване на по-безопасна среда за възрастни хора и хора с когнитивни увреждания. Домът на Алма, е демонстрационен и информационен център, разположен в Осло. Той служи като показен център за технологии за благосъстояние, помагащи устройства и физическо оформление, предназначени да направят ежедневието по-лесно и по-безопасно за възрастни хора, хора с когнитивни увреждания или деменция, независимо дали живеят в собствените си домове или в институции.

Посещението завърши с визита в OBOS Living Lab, който предложи поглед към бъдещето на жилищата и и ролята на технологиите за облекчаване на ежедневието. OBOS Living Lab е иновативен проект, разположен в Осло, който изследва бъдещето на жилищната среда и как жилищата могат да подпомогнат хората да имат по-добро качество на живот. Той представлява колаборативна платформа, където различни участници, включително големи международни компании, стартъпи, академични институции и самите жители, работят заедно за разработването на нови технологични, социални и материални решения.

Проучвателното посещение предостави изключителна възможност за българските фирми да станат свидетел от първа ръка на иновативните подходи и технологии, използвани в Норвегия за подобряване на благосъстоянието и качеството на живот на хората с увреждания. Придобитите знания несъмнено ще допринесат за бъдещи инициативи и проекти, насърчавайки по-приобщаващо и достъпно общество.