НАЧАЛО

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза. Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото. Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации. Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот. Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек. Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.

Събития

Обмяна на опит във „Вапцаров 2011” АД

На 19.06.2024 г. в гр.Карлово беше организирана обмяна на опит между работодатели на хора с увреждания за представяне на добрата практика в „Вапцаров 2011” АД специализизирано предприятие на хора с увреждания, за запознаване с производствените дейности на дружеството. ...още

Обучение „Застъпничество за независим живот на млади хора и хора с увреждания“

На 3 и 4 юни 2024 г. представители на НФРИ взеха участие в организираното от Националния съвет на хората с увреждания в България обучение „Застъпничество за независим живот на млади хора и хора с увреждания“. ...още

AccessibleEU България – Достъпна среда и услуги за активен живот

...още

Представяне на добрата практика на "Лозана" ЕАД , София

На 22 март 2024 г. в гр.София се проведе обмяна на опит за запознаване с производствените дейности на "Лозана" ЕАД, член на федерацията....още

Семинар "Промени в Методиката на Агенцията за хората с увреждания за социални и инвестиционни проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в гр. София

На 22 март 2024 г. в гр.София в залата на "Лозана" ЕАД НФРИ проведе Семинар "Промени в Методиката на Агенцията за хората с увреждания за социални и инвестиционни проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания" в гр.София. ...още

AccessibleEU България – Достъпна заетост

На 20 март 2024 г. Валентина Христакева представи добрата практика за достъпна заетост на хора с психични разстройства от ГИП-София ЕООД, член на федерацията. Събитието е част от международния проект AccessibleEU – Европейски ресурсен център за достъпност...още

Представители на НФРИ взеха участие в заключителната конференция по проект FAIR на Балканския институт по труда и социалната политика

На 21 март 2024 г. в гр.София Балканският институт по труда и социалната политика проведе заключителна конференция по проект FAIR, който се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”....още

Мрежата D-WISE организира събитие на високо ниво относно заетостта и хората с увреждания в Мадрид

На 11 декември 2023 г. мрежата D-WISE в която участва и НФРИ, проведе събитие на високо ниво относно заетостта и хората с увреждания в Hub Por Talento Digital на Фондация ONCE в Мадрид....още

Среща с представители на ОИСР

На 30 ноември 2023 г. председателят на НФРИ взе участие в работна среща между представители на национално представителните организации и представители на ОИСР за включването на хора с увреждания на пазара на труда....още

Онлайн панаир „Социални предприятия” на платформата на Balkan Fair Online - balkanfair.online

НФРИ и МТСП организираха Онлайн панаир на социалните предприятия в дните 13-19 ноември 2023 г. на уеб платформата balkanfair.online под наименованието Онлайн панаир „Социални предприятия”....още

Посещение в „Лозана” ЕАД

На 8.11.2023 г. Филипа Такър, представител за Централна и Източна Европа на Европейския форум за хората с увреждания /ЕФХУ/, се запозна с дейността на общинско предприятие „Лозана” ЕАД предоставящо заетост на хора с увреждания. ...още

Работно посещение по проект FAIR в Норвегия, 16-20 октомври 2023 г.

Представители на специализирани предприятия за хора с увреждания от системата на НФРИ се включиха в работно посещение в рамките на проект FAIR, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и част от програма "Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България"....ощеВиж всички събития >>